Na čem pracujeme

Na čem pracujeme

Výroba organického  hnojiva s vyšším podílem dusíku je vyráběna z bobovitých rostlin (jetele, vojtěšky) za použití procesu anaerogní fermentace. V rámci jednoho zemědělské podniku tak bude poután dusík z atmosféry, který by jinak musel tento podnik nakupovat ve formě minerálních hnojiv.

Účinky vyráběného hnojiva budou ověřeny na porostech kukuřice, brambor, vybrané obiloviny a na vybraných ovocných dřevinách. K zajištění aplikace hnojiva do sadů bude vyvinut jednoúčelový aplikátor.