Organické hnojivo z bioplynky

Organické hnojivo z bioplynky

V Českém zemědělství klesají počty hospodářských zvířat, proto je narušen tradiční koloběh živin. Místo hnoje musí farmáři dodávat potřebné živiny pro pěstování plodin v podobě minerálních hnojiv. Půdě tak schází tolik potřebná organická hmota, trpí erozí a rychleji vysychá.

Velkou příležitostí pro půdu jsou bobovité rostliny, které zlepšují její kvalitu, obohacují o organickou hmotu a tu nejdůležitější živinu – dusík – poutají z atmosféry.

Zemědělci, kteří provozují bioplynové stanice by přitom mohli zabít dvě mouchy jednou ranou pěstováním půdoochranných plodin jako je vojtěška nebo jetel fixovat dusík a vytvářet organickou hmotu pro půdu a pomocí bioplynové stanice plodinu přetvořit do ekologického hnojiva.. Digestát, hnojivo produkované bioplynovou stanicí, pak mohou aplikovat na polích nebo sadech a dál tak přispívat k ochraně půd a šetřit za aplikaci průmyslových hnojiv.

Myšlenka je to jednoduchá, ale jsou zde některá úskalí. Stojí však za to si s nimi poradit, což je cílem našeho projektu.